Products

(Tiếng Việt) 1. Phụ gia chống thấm
2. Phụ gia trợ nghiền cho xi măng
3. Phụ gia cho bê tông và vữa

(Tiếng Việt) 1. Băng cản nước PVC
2. Thanh trưởng nở Bentonite
3. Keo xảm khe gốc Polyurethane

(Tiếng Việt) 1. Lớp phủ hoàn thiện gốc Polyurethane , tính năng cao VITEC-TopCoat 01
2. Lớp phủ gốc Polyurethane trung gian, tính năng cao VITEC-PU02
3. Sơn lót gốc epoxy VITEC Epocem
4. Chất tẩy gỉ và bảo quản thép VITEC TG

(Tiếng Việt) 1. Vữa tự chảy không co ngót
2. Vữa gốc epoxy
3. Keo dán gạch

Waterproof, anti-corrosion products

-Silo flexible
-Stainless steel tanks or plastic tanks
-PE for loose material
-Download data

(Tiếng Việt) 1. Sản phẩm cho sàn gốc Cement
2. Sản phẩm gốc Epoxy