VITEC

[email protected]

Sản phẩm sơn kết cấu thép

1. Lớp phủ hoàn thiện gốc Polyurethane , tính năng cao VITEC-TopCoat 01
2. Lớp phủ gốc Polyurethane trung gian, tính năng cao VITEC-PU02
3. Sơn lót gốc epoxy VITEC Epocem
4. Chất tẩy gỉ và bảo quản thép VITEC TG

Hiển thị tất cả 7 kết quả