Sản phẩm

SẢN PHẨM PHỤ GIA

1. Phụ gia chống thấm
2. Phụ gia trợ nghiền cho xi măng
3. Phụ gia cho bê tông và vữa

SẢN PHẨM CHO MẠCH NGỪNG VÀ KHE

1. Băng cản nước PVC
2. Thanh trưởng nở Bentonite
3. Keo xảm khe gốc Polyurethane

SẢN PHẨM SƠN KẾT CẤU THÉP

1. Lớp phủ hoàn thiện gốc Polyurethane , tính năng cao VITEC-TopCoat 01
2. Lớp phủ gốc Polyurethane trung gian, tính năng cao VITEC-PU02
3. Sơn lót gốc epoxy VITEC Epocem
4. Chất tẩy gỉ và bảo quản thép VITEC TG

SẢN PHẨM VỮA

1. Vữa tự chảy không co ngót
2. Vữa gốc epoxy
3. Keo dán gạch

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN

1. Hệ chống thấm gốc Polyurethane 1K
2. Hệ chống thấm gốc Cement
3. Hệ chống thấm gốc Bitume
4. Hệ chống thấm gốc Acrylic

SẢN PHẨM DÀNH CHO SÀN

1. Sản phẩm cho sàn gốc Cement
2. Sản phẩm gốc Epoxy