Sản phẩm chống thấm, chống ăn mòn

Bột sữa, carbon, bột gia vị, resin, sorbose, hạt màu, nickel I…