Sản phẩm cho mạch ngừng và khe co giãn

Bột sữa, carbon, bột gia vị, resin, sorbose, hạt màu, nickel…III