Sản phẩm cho sàn

Bột sữa, carbon, bột gia vị, resin, sorbose, hạt màu, nickel…IV