Vữa trám Xi măng – epoxy siêu mịn VITEC EPOCEM-03

VITEC EPOCEM-03 là vữa trám gốc epoxy- ximăng 3 thành phần dùng để trám vá, sửa chữa bề mặt

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang