Vữa sửa chữa cường độ cao VITEC RM-01

VITEC RM-01 là loại vữa sửa chữa tính năng cao được bổ sung polymer và các phụ gia phụ trợ đặc biệt khác.
Sản phẩm có một thành phần dễ sử dụng, dễ thi công.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang