Vữa rót gốc nhựa epoxy ba thành phần VITEC EPOCEM-05

VITEC EPOCEM-05 là loại vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi 3 thành phần.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang