Vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng chống thấm, chống ăn mòn bê tông VITEC SEAL

VITEC SEAL là một dạng xử lý chống thấm bằng hóa chất độc đáo và chống ăn mòn cho bê tông bởi sư kết tinh. Được che tạo dưới dạng hợp chất bột khô, bảo vệ và chống thấm bê tông bằng quá trình thẩm thấu. Do các VITEC SEAL chất trong có ái lực với nước, hình thành các tinh thể di chuyển xuyên qua các lỗ va mạch mao dẫn trong bê tông, VITEC SEAL chúng bịt kín cho bê tông khỏi sư xâm nhập của nước, hóa chất, chất thải va những chất có hại khác. Các hoạt chất thấm vào bê tông, phản ứng với vôi và nước ẩm tạo thành một lớp màng dưới bề mặt, bịt kín bê tông một cách hiệu quả. Lớp màng tạo thành này cho phép sư thoát hơi nước tư phía bên trong của công trình (bê tông thở) đồng thời chống thấm/bịt kín bề mặt do nước biển, nước ngầm ngấm vào, nước thải và một số dung dịch khác.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang