Sơn tự san phẳng gốc epoxy VITEC EP-03

VITEC EP-03 là loại vật liệu phủ sàn gốc epoxy có tính năng tự san phẳng, không dung môi, thi công bằng phương pháp đổ.
Đây là dòng sản phẩm cho sàn tiên tiến trên thế giới có nhiều ưu điểm.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang