Sơn phủ epoxy gốc nước VITEC EP-01

VITEC EP-01 là loại sơn phủ epoxy gốc nước, hai thành phần, dùng để chống thấm, chống ăn mòn, chịu hóa chất, chịu mài mòn. Khi dùng kết hợp với bi phản quang sẽ tạo thành hệ sơn kẻ vạch hoàn chỉnh dùng trong dân dụng và công nghiệp.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang