Sơn phủ bảo vệ bền thời tiết gốc Polyurethane VITEC TOPPAINT-820

VITEC TOPPAINT-820 là loại sơn phủ hoàn thiện bên ngoài gốc Polyurethane đã được nhiệt đới hoá hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Sản phẩm có nhiều màu để lựa chọn.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang