Sơn chống thấm Xi măng – polymer hai thành phần chất lượng cao VITEC XP-02 HQ

VITEC XP-02 HQ là lớp phủ chống thấm, hai thành phần, có tính đàn hồi chất lượng cao, sản phẩm được thi công lên bề mặt bê tông hay vữa để ngăn nước.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang