Sơn chống thấm Xi măng – Polyme hai thành phần VITEC XP-02

VITEC XP-02 là sản phẩm gốc xi măng cải tiến polymer acrylic hai thành phần, dùng chống thấm bên ngoài để bảo vệ bê tông và vữa trát. VITEC XP-02 có độ kết dính, độ dẻo và độ bền tuyệt hảo.

 

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang