Phu gia trợ nghiền cho xi măng VITEC GAC

VITEC G.A.C là dòng phụ gia trợ nghiền đặc tính cao được sử dụng làm tăng hiệu suất nghiền và cải thiện chất lượng xi măng.
Sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu tuyển chọn nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất và hiệu quả cao trong sử dụng.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang