Màng chống thấm lỏng gốc cao su – bitum đàn hồi cao VITEC MEMBRANE

VITEC MEMBRANE là màng lỏng chống thấm bitum – polyme cải tiến gốc nước một thành phần, thi công nguội.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang