Hợp chất bảo dưỡng bê tông VITEC SEAL-03

VITEC SEAL-03 là một sản phẩm gốc silicate biến tính chế tạo sẵn để sử dụng được ngay. Khi được thi công lên bê tông tươi, SEAL-03 sẽ tạo thành màng mỏng vi tinh thể (microcrystal-line) trám các lỗ hở, giảm tỉ lệ
bốc hơi nước của bê tông, và nhờ đó giúp cho sự thủy hoá của xi măng được diễn ra hoàn toàn. VITEC SEAL- 03 không chứa clorua.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang