Chất kết nối gốc nhựa epoxy VITEC EA-02

VITEC EA-02 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sẽ tạo sự kết dính tuyệt vời với bê tông mới.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang