Chất kết dính epoxy chịu lực, neo cấy thép, trám vá/sửa chữa và định vị cấu trúc VITEC EA-01

VITEC EA-01 là vữa epoxy hai thành phần dùng để trám và kết dính, đông cứng ở nhiệt độ trên 5 C, không co ngót và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao và đặc chắc.
Hỗn hợp sau khi trộn được thi công lên bề mặt đã được chuẩn bị trước và nó nhanh chóng trở thành một lớp vữa không thấm nước và không bị các hóa chất khác làm ảnh hưởng.
Sản phẩm được cung cấp dưới dạng định lượng sẵn, gồm 2 thành phần, dể dàng sử dụng tại công trường.
VITEC EA-01 thích hợp cho việc thi công bằng cách trám hay đổ.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang