Bột tăng cứng mặt sàn VITEC TOP

VITEC TOP là chất trộn sẵn làm cứng sàn, không kim loại, được sử
dụng để làm cho cứng nền sàn bê tông.
VITEC TOP làm cho nền sàn cứng có tính kháng mài mòn cao và ngăn
sự hình thành bụi cho mặt sàn.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang