Bột tăng cứng mặt sàn có kim loại VITEC TOP METALLIC

VITEC TOP METALLIC là chất trộn sẵn làm cứng sàn, có cốt liệu kim loại không bị oxi hóa được sử dụng để làm cứng nền sàn bê tông.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Tài liệu đầy đủ

Tấm sản phẩm

In trang