Vữa rót không co ngót - vữa tự san phẳng

Lớp vữa phủ sàn tự san phẳng, ngăn ẩm VITEC TSP

VITEC TSP sử dụng để tạo lớp cách ẩm, và làm phẳng cho các sàn bê tông, bê tông cốt...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa rót không co ngót gốc xi măng, cường độ cao VITEC GROUT HS

VITEC GROUT-HS là vữa tự chảy không co ngót, tính năng cao, thời gian cho phép thi công lâu, được...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa rót không co ngót gốc xi măng VITEC GROUT

VITEC GROUT là vữa tự chảy không co ngót, tính năng cao, thời gian cho phép thi công lâu, được...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★