SẢN PHẨM SƠN KẾT CẤU THÉP

Chất tẩy gỉ và bảo quản thép VITEC TG

VITEC TG là chất tẩy gỉ và bảo quản thép dùng để tẩy và làm sạch thép bị gỉ vàng,...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★