Phụ gia chống thấm

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối, hồ dầu chống thấm gốc polymer VITEC LATEX

VITEC LATEX là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng tính chống thấm,...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★