Phụ gia bê tông và vữa

Nhựa bơm epoxy độ nhớt thấp VITEC EP-05

VITEC EP-05 là sản phẩm gốc epoxy có độ nhớt thấp, không dung môi, cường độ cao. Sau khi trộn,...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Phụ gia polymer dạng bột VITEC PB

VITEC PB là phụ gia polyme dạng bột dùng chế tạo vữa xây, vữa trát, keo dán gạch, keo ốp...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước và tăng cường độ cho bê tông VITEC SD-01

VITEC SD-01là phụ gia siêu hóa dẻo gốc Polyme hoạt tính, có tác dụng tăng, duy trì tính công tác...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Phụ gia trương nở, bù co ngót VITEC TH-02

VITEC TH-02 là loại phụ dạng tổng hợp được thiết kế dành riêng cho bê tông và vữa nhằm nâng...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

1 2