Sơn epoxy

Sơn tự san phẳng gốc epoxy VITEC EP-03

VITEC EP-03 là loại vật liệu phủ sàn gốc epoxy có tính năng tự san phẳng, không dung môi, thi...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Sơn chống thấm, chống ăn mòn, không dung môi gốc epoxy VITEC EP-02

VITEC EP-02 là loại sơn phủ epoxy không dung môi, hai thành phần, dùng để chống thấm, chống ăn mòn,...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Sơn phủ epoxy gốc nước VITEC EP-01

VITEC EP-01 là loại sơn phủ epoxy gốc nước, hai thành phần, dùng để chống thấm, chống ăn mòn, chịu...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Sơn lót epoxy gốc nước VITEC PR-01

VITEC PR-01 là sản phẩm sơn lót epoxy gốc nước, đa năng được phủ trực tiếp trên bê tông, vữa,...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★