Sản phẩm khác

Vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng chống thấm, chống ăn mòn bê tông VITEC SEAL

VITEC SEAL là một dạng xử lý chống thấm bằng hóa chất độc đáo và chống ăn mòn cho bê...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, chặn nước VITEC WATER PLUG

VITEC WATER PLUG là loại vữa không chứa clorua, được chế tạo sẵn để sử dụng ngay. Khi trộn với...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★