Sản phẩm gốc Xi măng - polymer

Sơn chống thấm Xi măng – polymer hai thành phần chất lượng cao VITEC XP-02 HQ

VITEC XP-02 HQ là lớp phủ chống thấm, hai thành phần, có tính đàn hồi chất lượng cao, sản phẩm...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Sơn chống thấm Xi măng – Polyme hai thành phần VITEC XP-02

VITEC XP-02 là sản phẩm gốc xi măng cải tiến polymer acrylic hai thành phần, dùng chống thấm bên ngoài để...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★