Sản phẩm gốc Bitum

Màng chống thấm lỏng gốc cao su – bitum đàn hồi cao VITEC MEMBRANE

VITEC MEMBRANE là màng lỏng chống thấm bitum - polyme cải tiến gốc nước một thành phần, thi công nguội.

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★