SẢN PHẨM CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN

Sản phẩm gốc Acrylic

VITEC XP-01 là chất chống thấm cho tường ngoài gốc Acrylic

Sản phẩm khác

1. Vữa đông cứng nhanh, chặn nước VITEC-WaterPlug
2. Chất chống thấm, thẩm thấu kết tinh gốc Xi măng