SẢN PHẨM CHO MẠCH NGỪNG VÀ KHE

Keo PU một thành phần VITEC PU SEAL

VITEC PU SEAL là là dạng keo PU một thành phần với cường độ đàn hồi tuyệt vời, chịu được...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Thanh trương nở cao su-bentonite VITEC HYPER STOP

VITEC HYPER STOP là vật liệu chống thấm tính năng cao dùng cho mạch ngừng thi công. Phản ứng trương...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★

Băng cản nước VITEC WATERSTOP

Băng cản nước đàn hồi VITEC WATERSTOP được làm từ phức hợp nhựa dẻo chất lượng cao. Các sản phẩm...

Thuyết tự động
★★★★★

Nhịp
★★★★★

Kích thước
★★★★★